Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: RandomNormal

#include <random_ops.h>

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

Podsumowanie

Wygenerowane wartości będą miały średnią 0 i odchylenie standardowe 1.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: kształt tensora wyjściowego.
 • dtype: typ wyniku.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output : tensor o określonym kształcie wypełniony losowymi wartościami normalnymi.

Konstruktorzy i niszczyciele

RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomNormal::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RandomNormal :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RandomNormal .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RandomNormal

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

RandomNormal

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomNormal::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)