Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub

#include <state_ops.h>

Stosuje rzadkie odejmowanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .

Podsumowanie

w ramach danej zmiennej według indices .

ref to Tensor o randze P a indices to Tensor o randze Q

indices muszą być całkowitymi tensorami, zawierającymi indeksy w ref . Musi mieć kształt [d_0, ..., d_{Q-2}, K] gdzie 0 < K <= P

Głębsza wymiar indices (o długości K ) odpowiada indeksom w elementy (jeśli K = P ) lub plastry (jeśli K < P ) wzdłuż K p wymiar ref .

updates to Tensor rangi Q-1+PK o kształcie:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Na przykład, powiedzmy, że chcemy odjąć 4 rozproszone elementy od tensora rzędu 1 z 8 elementami. W Pythonie to odejmowanie wyglądałoby tak:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(sub)

Wynikowa aktualizacja do ref wyglądałaby następująco:

[1, -9, 3, -6, -4, 6, 7, -4]

Zobacz tf.scatter_nd aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji plasterków.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • ref: Zmienny Tensor . Powinien pochodzić z węzła Variable .
 • indeksy: A Tensor . Musi być jednym z następujących typów: int32, int64. Tensor indeksów w ref.
 • aktualizacje: Tensor . Musi mieć ten sam typ co ref. Tensor zaktualizowanych wartości do odjęcia od odniesienia.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: opcjonalny bool. Domyślnie True. Jeśli prawda, przypisanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

 • Output : takie same jak ref. Zwracany jako udogodnienie dla operacji, które chcą używać zaktualizowanych wartości po zakończeniu aktualizacji.

Konstruktorzy i niszczyciele

ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdSub::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output_ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ScatterNdSub .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Funkcje publiczne

ScatterNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdSub::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)