Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalAdagrad

#include <training_ops.h>

Rzadkie wpisy aktualizacji w „* var” i „* accum” zgodnie z algorytmem FOBOS.

Podsumowanie

To znaczy dla wierszy, dla których mamy grad, aktualizujemy var i accum w następujący sposób:

$$accum += grad * grad$$
$$prox_v = var$$
$$prox_v -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))$$
$$var = sign(prox_v)/(1+lr*l2) * max{|prox_v|-lr*l1,0}$$

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: współczynnik uczenia się. Musi być skalarem.
 • l1: regularyzacja L1. Musi być skalarem.
 • l2: regularyzacja L2. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var i accum.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

 • Output : to samo co „var”.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalAdagrad :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseApplyProximalAdagrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

SparseApplyProximalAdagrad

 SparseApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyProximalAdagrad

 SparseApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)