Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: Etap

#include <data_flow_ops.h>

Wartości stołu montażowego podobne do lekkiego Enqueue.

Podsumowanie

Podstawowa funkcjonalność tej operacji jest podobna do kolejki z mniejszą liczbą możliwości i opcji. Ta operacja jest zoptymalizowana pod kątem wydajności.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wartości: lista tensorów dtypes Lista typów danych, do których powinny być stosowane wstawione wartości.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • pojemność: Maksymalna liczba elementów w Strefie Pomocy. Jeśli> 0, wkładki na pojemniku zablokują się po osiągnięciu pojemności.
 • memory_limit: Maksymalna liczba bajtów dozwolonych dla tensorów w obszarze pomostowym. Jeśli> 0, wkładki będą blokowane do czasu uzyskania wystarczającej ilości miejsca.
 • kontener: Jeśli niepusty, kolejka jest umieszczana w danym kontenerze. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: Konieczne jest dopasowanie tej nazwy do pasującej operacji Unstage .

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stage::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Stage :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla stołu montażowego .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Etap

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

Etap

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stage::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)