Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: Długość łańcucha

#include <string_ops.h>

Długość ciągów input .

Podsumowanie

Oblicza długość każdego ciągu podanego w tensorze wejściowym.

strings = tf.constant (['Hello', 'TensorFlow', '']) tf.strings.length (strings) .numpy () # default counts bytes array ([5, 10, 4], dtype = int32) tf .strings.length (strings, unit = "UTF8_CHAR"). numpy () tablica ([5, 10, 1], dtype = int32)

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • input: ciągi, dla których ma zostać obliczona długość każdego elementu.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • jednostka: jednostka liczona do obliczenia długości łańcucha. Jeden z: "BYTE" (dla liczby bajtów w każdym łańcuchu) lub "UTF8_CHAR" (dla liczby punktów kodowych Unicode zakodowanych w UTF-8 w każdym ciągu). Wyniki są niezdefiniowane, jeśli unit=UTF8_CHAR a ciągi input nie zawierają strukturalnie poprawnego UTF-8.

Zwroty:

  • Output : tensor liczb całkowitych, który ma taki sam kształt jak input . Dane wyjściowe zawierają długość łańcucha input według elementu.

Konstruktorzy i niszczyciele

StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLength::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Unit (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: StringLength :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringLength .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Długość łańcucha

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Długość łańcucha

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLength::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Jednostka

Attrs Unit(
  StringPiece x
)