Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketFast

#include <string_ops.h>

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.

Podsumowanie

Funkcja skrótu jest deterministyczna w odniesieniu do zawartości ciągu w procesie i nigdy się nie zmieni. Jednak nie nadaje się do kryptografii. Ta funkcja może być używana, gdy czas procesora jest ograniczony, a wejścia są zaufane lub nieważne. Istnieje ryzyko, że przeciwnicy skonstruują dane wejściowe, które wszystkie będą mieszane do tego samego zasobnika. Aby zapobiec temu problemowi, użyj silnej funkcji skrótu z tf.string_to_hash_bucket_strong .

Przykłady:

tf.strings.to_hash_bucket_fast (["Witaj", "TensorFlow", "2.x"], 3) .numpy () tablica ([0, 2, 2])

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • input: ciągi do przypisania zasobnika mieszania.
  • num_buckets: liczba zasobników.

Zwroty:

  • Output : tensor o tym samym kształcie, co wejściowy string_tensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

StringToHashBucketFast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

StringToHashBucketFast

 StringToHashBucketFast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const