Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: TensorArrayClose

#include <data_flow_ops.h>

Usuń TensorArray z jego kontenera zasobów.

Podsumowanie

Umożliwia to użytkownikowi zamknięcie i zwolnienie zasobu w środku kroku / przebiegu.

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

TensorArrayClose

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const