Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape

#include <data_flow_ops.h>

Tworzy TensorArray do przechowywania wielu gradientów wartości w danym uchwycie.

Podsumowanie

Podobny do TensorArrayGradV3. Jednak tworzy akumulator o rozszerzonym kształcie w porównaniu do wejściowej tablicy TensorArray, której gradient jest obliczany. Umożliwia to obliczanie wielu gradientów dla tego samego TensorArray przy użyciu tego samego akumulatora.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: Uchwyt do przodu TensorArray .
  • flow_in: zmiennoprzecinkowy skalar, który wymusza prawidłowe łańcuchowanie operacji.
  • shape_to_prepend: wektor int32 reprezentujący kształt. Elementy w akumulatorze gradientowym będą miały kształt, który jest wartością shape_to_prepend połączoną z kształtem elementów w TensorArray odpowiadającym uchwytowi wejściowemu.
  • source: Ciąg źródłowy gradientu używany do decydowania, który gradient TensorArray ma zostać zwrócony.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorArrayGradWithShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, :: tensorflow::Input shape_to_prepend, StringPiece source)

Atrybuty publiczne

flow_out
grad_handle
operation

Atrybuty publiczne

wypływać

::tensorflow::Output flow_out

grad_handle

::tensorflow::Output grad_handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

TensorArrayGradWithShape

 TensorArrayGradWithShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  ::tensorflow::Input shape_to_prepend,
  StringPiece source
)