Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: UnicodeScript

#include <string_ops.h>

Określ kody skryptów danego tensora punktów kodowych liczb całkowitych Unicode.

Podsumowanie

Ta operacja konwertuje punkty kodowe Unicode na kody skryptów odpowiadające każdemu punktowi kodowemu. Kody skryptów odpowiadają wartościom International Components for Unicode (ICU) UScriptCode. Zobacz http://icu-project.org/apiref/icu4c/uscript_8h.html . Zwraca -1 (USCRIPT_INVALID_CODE) dla nieprawidłowych punktów kodowych. Kształt wyjściowy będzie pasował do kształtu wejściowego.

Przykłady:

tf.strings.unicode_script ([1, 31, 38])

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: Tensor punktów kodowych int32 Unicode.

Zwroty:

  • Output : a Tensor od Int32 kodów skryptów odpowiadających każdemu punktowi kodu wejściowego.

Konstruktorzy i niszczyciele

UnicodeScript (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

UnicodeScript

 UnicodeScript(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const