Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Losowe operacje

Podsumowanie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: Wielomian

Pobiera próbki z rozkładu wielomianowego.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

Wyprowadza losowe wartości z rozkładów gamma opisanych przez alfa.

tensorflow :: ops :: RandomNormal

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu (ów) Poissona opisanych przez szybkość.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

Losowo tasuje tensor wzdłuż pierwszego wymiaru.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

Wyprowadza losowe wartości z jednolitego rozkładu.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

Wyprowadza losowe liczby całkowite z jednolitego rozkładu.

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

Wyprowadza losowe wartości z obciętego rozkładu normalnego.