Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: Warunkowy akumulator :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ConditionalAccumulator .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
reduction_type_ = "MEAN"
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, akumulator ten jest umieszczany w danym pojemniku.
ReductionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie „ŚREDNIA”.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli niepusty, ten akumulator będzie udostępniany pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::ConditionalAccumulator::Attrs::container_ = ""

typ_redukcji_

StringPiece tensorflow::ops::ConditionalAccumulator::Attrs::reduction_type_ = "MEAN"

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::ConditionalAccumulator::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ConditionalAccumulator::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, akumulator ten jest umieszczany w danym pojemniku.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

ReductionType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ConditionalAccumulator::Attrs::ReductionType(
  StringPiece x
)

Domyślnie „ŚREDNIA”.

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ConditionalAccumulator::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli niepusty, ten akumulator będzie udostępniany pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Domyślnie „”