Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ExtractJpegShape .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

output_type_ = DT_INT32
DataType

Funkcje publiczne

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(Opcjonalnie) Typ danych wyjściowych operacji (int32 lub int64).

Atrybuty publiczne

Typ wyjścia_

DataType tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::output_type_ = DT_INT32

Funkcje publiczne

Typ wyjścia

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

(Opcjonalnie) Typ danych wyjściowych operacji (int32 lub int64).

Domyślnie int32.

Domyślnie DT_INT32