Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla PaddingFIFOQueue .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

capacity_ = -1
int64
container_ = ""
StringPiece
shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Górna granica liczby elementów w tej kolejce.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, kolejka jest umieszczana w danym kontenerze.
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kształt każdego składnika w wartości.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Atrybuty publiczne

Pojemność_

int64 tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::capacity_ = -1

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::container_ = ""

kształty_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::shapes_ = {}

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemność

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Górna granica liczby elementów w tej kolejce.

Liczby ujemne oznaczają brak ograniczeń.

Domyślnie -1

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli niepusty, kolejka jest umieszczana w podanym kontenerze.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

Kształty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::Shapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Kształt każdego składnika w wartości.

Długość tego atrybutu musi wynosić 0 lub być taka sama jak długość component_types. Kształty o stałej randze, ale o zmiennej wielkości są dozwolone przez ustawienie dowolnego wymiaru kształtu na -1. W takim przypadku kształt danych wejściowych może się różnić w podanym wymiarze, a DequeueMany wypełni dany wymiar zerami aż do maksymalnego kształtu wszystkich elementów w danej partii. Jeśli długość tego atr wynosi 0, różne elementy kolejki mogą mieć różne stopnie i kształty, ale tylko jeden element może być usuwany z kolejki na raz.

Domyślnie []

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PaddingFIFOQueue::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Domyślnie „”