Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: Kolejka priorytetowa:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla PriorityQueue .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

capacity_ = -1
int64
component_types_ = {}
DataTypeSlice
container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Górna granica liczby elementów w tej kolejce.
ComponentTypes (const DataTypeSlice & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Typ każdego składnika w wartości.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli niepusty, kolejka jest umieszczana w danym kontenerze.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Atrybuty publiczne

Pojemność_

int64 tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::capacity_ = -1

component_types_

DataTypeSlice tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::component_types_ = {}

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemność

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Górna granica liczby elementów w tej kolejce.

Liczby ujemne oznaczają brak ograniczeń.

Domyślnie -1

ComponentTypes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::ComponentTypes(
  const DataTypeSlice & x
)

Typ każdego składnika w wartości.

Domyślnie []

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli niepusty, kolejka jest umieszczana w podanym kontenerze.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Domyślnie „”