Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6 :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizedRelu6 .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

Funkcje publiczne

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie DT_QUINT8.

Atrybuty publiczne

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

Funkcje publiczne

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Domyślnie DT_QUINT8.