Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: QueueClose :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueClose .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

cancel_pending_enqueues_ = false
bool

Funkcje publiczne

CancelPendingEnqueues (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, wszystkie oczekujące żądania umieszczania w kolejce, które są zablokowane w danej kolejce, zostaną anulowane.

Atrybuty publiczne

cancel_pending_enqueues_

bool tensorflow::ops::QueueClose::Attrs::cancel_pending_enqueues_ = false

Funkcje publiczne

CancelPendingEnqueues

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueClose::Attrs::CancelPendingEnqueues(
  bool x
)

Jeśli prawda, wszystkie oczekujące żądania umieszczania w kolejce, które są zablokowane w danej kolejce, zostaną anulowane.

Domyślnie false