Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: SparseReduceSum :: Attrs

#include <sparse_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseReduceSum .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

keep_dims_ = false
bool

Funkcje publiczne

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli tak, zachowaj zredukowane wymiary przy długości 1.

Atrybuty publiczne

keep_dims_

bool tensorflow::ops::SparseReduceSum::Attrs::keep_dims_ = false

Funkcje publiczne

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseReduceSum::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Jeśli tak, zachowaj zredukowane wymiary przy długości 1.

Domyślnie false