Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: StringFormat :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringFormat .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

placeholder_ = "%s"
StringPiece
summarize_ = 3
int64
template_ = "%s"
StringPiece

Funkcje publiczne

Placeholder (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Ciąg, w każdym symbolu zastępczym w szablonie zostanie wstawione kolejne podsumowanie tensora.
Summarize (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Podczas formatowania podsumowań tensorów wydrukuj pierwsze i ostatnie podsumowania wpisów każdego wymiaru tensora.
Template (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Ciąg, szablon do formatowania podsumowań tensorów.

Atrybuty publiczne

placeholder_

StringPiece tensorflow::ops::StringFormat::Attrs::placeholder_ = "%s"

podsumować_

int64 tensorflow::ops::StringFormat::Attrs::summarize_ = 3

szablon_

StringPiece tensorflow::ops::StringFormat::Attrs::template_ = "%s"

Funkcje publiczne

Symbol zastępczy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringFormat::Attrs::Placeholder(
  StringPiece x
)

Ciąg, w każdym symbolu zastępczym w szablonie zostanie wstawione kolejne podsumowanie tensora.

Domyślnie „% s”

Podsumować

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringFormat::Attrs::Summarize(
  int64 x
)

Podczas formatowania podsumowań tensorów wydrukuj pierwszy i ostatni wpis podsumowania każdego wymiaru tensora.

Domyślnie 3

Szablon

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringFormat::Attrs::Template(
  StringPiece x
)

Ciąg, szablon do formatowania podsumowań tensorów.

Domyślnie „% s”