Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: TakeManySparseFromTensorsMap :: Attrs

#include <sparse_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TakeManySparseFromTensorsMap .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nazwa kontenera dla SparseTensorsMap odczytanej przez tę SparseTensorsMap .
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wspólna nazwa SparseTensorsMap odczytywana przez tę SparseTensorsMap .

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Nazwa kontenera dla SparseTensorsMap odczytanej przez tę SparseTensorsMap .

Domyślnie „”

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Wspólna nazwa SparseTensorsMap odczytywana przez tę SparseTensorsMap .

Nie powinno być puste; należy raczej shared_name lub unikatowej nazwy operacji operacji, która utworzyła oryginalną SparseTensorsMap .

Domyślnie „”