Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorArrayConcat .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

element_shape_except0_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Funkcje publiczne

ElementShapeExcept0 (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany, z wyłączeniem pierwszego wymiaru.

Atrybuty publiczne

element_shape_except0_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayConcat::Attrs::element_shape_except0_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Funkcje publiczne

ElementShapeExcept0

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayConcat::Attrs::ElementShapeExcept0(
  PartialTensorShape x
)

Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany, z wyłączeniem pierwszego wymiaru.

Służy do sprawdzania kształtów elementów TensorArray . Jeśli ten kształt nie jest w pełni określony, łączenie TensorArrays o rozmiarze zerowym jest błędem.

Domyślnie