Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: TensorArray :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorArray .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

clear_after_read_ = true
bool
dynamic_size_ = false
bool
element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape
identical_element_shapes_ = false
bool
tensor_array_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

ClearAfterRead (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli true (domyślnie), Tensory w TensorArray są czyszczone po odczytaniu.
DynamicSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wartość logiczna, która określa, czy zapisy do tablicy TensorArray mogą zwiększyć rozmiar.
ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany.
IdenticalElementShapes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli true (wartość domyślna to false), wszystkie elementy w TensorArray będą miały identyczne kształty.
TensorArrayName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu tensor_array.

Atrybuty publiczne

clear_after_read_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::clear_after_read_ = true

dynamic_size_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::dynamic_size_ = false

element_shape_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

identyczne_elementy_kształty_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::identical_element_shapes_ = false

tensor_array_name_

StringPiece tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::tensor_array_name_ = ""

Funkcje publiczne

ClearAfterRead

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::ClearAfterRead(
  bool x
)

Jeśli true (domyślnie), Tensory w TensorArray są czyszczone po odczytaniu.

To wyłącza semantykę wielokrotnego odczytu, ale umożliwia wczesne zwolnienie pamięci.

Domyślnie true

DynamicSize

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::DynamicSize(
  bool x
)

Wartość logiczna, która określa, czy zapisy do tablicy TensorArray mogą zwiększyć rozmiar.

Domyślnie jest to niedozwolone.

Domyślnie false

ElementShape

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany.

Służy do sprawdzania kształtów elementów TensorArray . Jeśli ten kształt nie jest w pełni określony, zbieranie tablic TensorArrays o rozmiarze zerowym jest błędem.

Domyślnie

IdenticalElementShapes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::IdenticalElementShapes(
  bool x
)

Jeśli true (domyślnie jest to false), wszystkie elementy w TensorArray będą miały identyczne kształty.

Pozwala to na pewne zachowania, takie jak dynamiczne sprawdzanie spójności kształtów podczas zapisu i możliwość wypełniania odpowiednio ukształtowanych zerowych tensorów na stosie, nawet jeśli atrybut element_shape nie jest w pełni zdefiniowany.

Domyślnie false

TensorArrayName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::TensorArrayName(
  StringPiece x
)

Zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu tensor_array.

Wartością domyślną jest nazwa operacji „ TensorArray ” (która gwarantuje unikalność).

Domyślnie „”