Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: TopK :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla TopK .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

sorted_ = true
bool

Funkcje publiczne

Sorted (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, wynikowe k elementów zostanie posortowanych według wartości w porządku malejącym.

Atrybuty publiczne

posortowane_

bool tensorflow::ops::TopK::Attrs::sorted_ = true

Funkcje publiczne

Posortowane

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TopK::Attrs::Sorted(
  bool x
)

Jeśli prawda, wynikowe k elementów zostanie posortowanych według wartości w porządku malejącym.

Domyślnie true