Thanks for tuning in to Google I/O. View all sessions on demandWatch on demand

Tạo các mô hình học máy cấp sản xuất với TensorFlow

Sử dụng các mô hình được đào tạo trước hoặc đào tạo của riêng bạn

Tìm giải pháp ML cho mọi cấp độ kỹ năng

Đi từ nghiên cứu đến sản xuất

Một nền tảng học máy đầu cuối

Tìm giải pháp để tăng tốc các tác vụ máy học ở mọi giai đoạn trong quy trình làm việc của bạn.

Chuẩn bị dữ liệu

Sử dụng các công cụ TensorFlow để xử lý và tải dữ liệu.

Xây dựng mô hình ML

Sử dụng các mô hình được đào tạo trước hoặc tạo các mô hình tùy chỉnh.

Triển khai các mô hình

Chạy tại chỗ, trên thiết bị, trong trình duyệt hoặc trên đám mây.

Triển khai MLOps

Chạy các mô hình trong quá trình sản xuất và giữ cho chúng hoạt động.

Chuẩn bị dữ liệu

Sử dụng các công cụ TensorFlow để xử lý và tải dữ liệu.

Xây dựng mô hình ML

Sử dụng các mô hình được đào tạo trước hoặc tạo các mô hình tùy chỉnh.

Triển khai các mô hình

Chạy tại chỗ, trên thiết bị, trong trình duyệt hoặc trên đám mây.

Triển khai MLOps

Chạy các mô hình trong quá trình sản xuất và giữ cho chúng hoạt động.

Giải quyết các vấn đề trong thế giới thực với ML

Xây dựng các ứng dụng ML nhanh hơn với TensorFlow

TensorFlow cung cấp các hướng dẫn, ví dụ và các tài nguyên khác để tăng tốc độ xây dựng mô hình và tạo các giải pháp ML có thể mở rộng.

Tìm các mô hình được đào tạo trước

Nghiên cứu với các mô hình hiện đại

Xây dựng mô hình của riêng bạn

Triển khai mọi nơi, mọi quy mô

trên trang web

Trên thiết bị di động và cạnh

Trên máy chủ

TFX

Tham gia cộng đồng TensorFlow

Tham gia

Kết nối, học hỏi và cộng tác với một cộng đồng toàn cầu năng động gồm các học viên và sinh viên ML.

Học hỏi từ các chuyên gia

Nâng cao kỹ năng về các loại mô hình và ứng dụng mới, mở khóa thông tin chi tiết về TensorFlow và tiến lên trên con đường của bạn.

Bắt đầu cùng nhau xây dựng

Làm việc với cộng đồng máy học TensorFlow mã nguồn mở.