Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Phiên bản API TensorFlow

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

Các nhánh trước của tài liệu có thể được tìm thấy trên GitHub .