Save the date! Google I/O returns May 18-20 Register now
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tìm hiểu cách TensorFlow giải quyết các vấn đề thực tế về máy học hàng ngày

Khám phá cách các công ty từ nhiều ngành khác nhau triển khai ML để giải quyết các vấn đề lớn nhất của họ. Từ chăm sóc sức khỏe đến mạng xã hội và thậm chí cả thương mại điện tử , ML có thể được tích hợp vào ngành và công ty của bạn.

Quan tâm đến việc sử dụng ML trong kinh doanh của riêng bạn? Kết nối với một trong các Đối tác dịch vụ AI của chúng tôi để tìm hiểu thêm.