Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Tìm hiểu cách TensorFlow giải quyết các vấn đề thực tế về máy học hàng ngày

Khám phá cách các công ty khác nhau từ nhiều ngành khác nhau triển khai ML để giải quyết các vấn đề lớn nhất của họ. Từ chăm sóc sức khỏe cho các mạng xã hội và thậm chí thương mại điện tử , ML có thể được tích hợp vào ngành công nghiệp và công ty của bạn.

Quan tâm đến việc sử dụng ML trong công việc kinh doanh của riêng bạn? Kết nối với một trong chúng ta AI Dịch vụ đối tác để tìm hiểu thêm.