RSVP for your your local TensorFlow Everywhere event today!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Mô hình & bộ dữ liệu

Khám phá kho và các tài nguyên khác để tìm các mô hình, mô-đun và bộ dữ liệu có sẵn do cộng đồng TensorFlow tạo.

Trung tâm TensorFlow  

Một kho lưu trữ toàn diện các mô hình đã được đào tạo sẵn sàng để tinh chỉnh và có thể triển khai ở bất kỳ đâu.

Vườn mô hình  

Các mô hình và ví dụ về máy học được xây dựng bằng các API cấp cao của TensorFlow.

Mô hình TensorFlow.js  

Các mô hình học máy được đào tạo trước sẵn sàng sử dụng trong trình duyệt web ở phía máy khách hoặc bất kỳ nơi nào mà JavaScript có thể chạy như Node.js.

Bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu chính thức của TensorFlow

Một bộ dữ liệu sẵn sàng để sử dụng với TensorFlow.

Bộ dữ liệu nghiên cứu của Google

Khám phá các tập dữ liệu quy mô lớn do các nhóm nghiên cứu của Google phát hành trong nhiều lĩnh vực khoa học máy tính.