DataType

publiczne wyliczenie końcowe Typ danych

Reprezentuje typ elementów w Tensor jako wyliczenie.

Metody dziedziczone

Wartości wyliczeniowe

publiczny statyczny końcowy typ danych BOOL

Wartość logiczna.

publiczny statyczny końcowy typ danych DOUBLE

64-bitowy zmiennoprzecinkowy podwójnej precyzji.

publiczny statyczny końcowy typ danych FLOAT

32-bitowy zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji.

publiczny statyczny końcowy typ danych INT32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy typ danych INT64

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy typ danych STRING

Sekwencja bajtów.

TensorFlow używa typu STRING dla dowolnej sekwencji bajtów.

publiczny statyczny końcowy typ danych UINT8

8-bitowa liczba całkowita bez znaku.