ApplyAdagradV2.Options

ApplyAdagradV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ApplyAdagradV2

วิธีการสาธารณะ

ApplyAdagradV2.ตัวเลือก
updateSlots (บูลีน updateSlots)
ApplyAdagradV2.ตัวเลือก
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ApplyAdagradV2.Options updateSlots (Boolean updateSlots)

สาธารณะ ApplyAdagradV2.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น "จริง" การอัปเดต var และ accum tensor จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง