AssertCardinalityDataset

AssertCardinalityDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
AssertCardinalityDataset แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> ชุดข้อมูลอินพุต ตัวดำเนินการ <ยาว> จำนวนสมาชิก รายการ<คลาส<?>> ประเภทเอาต์พุต รายการ< รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AssertCardinalityDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

AssertCardinalityDataset แบบคงที่สาธารณะ สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ชุดข้อมูลอินพุต, ตัวดำเนินการ <ยาว> จำนวนสมาชิก, รายการ<Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ< รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AssertCardinalityDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AssertCardinalityDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()