Copy.Options

Copy.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Copy

วิธีการสาธารณะ

คัดลอกตัวเลือก
debugOpsSpec (รายการ <สตริง> debugOpsSpec)
คัดลอกตัวเลือก
ชื่อเทนเซอร์ (สตริงเทนเซอร์ชื่อ)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

Copy.Options สาธารณะ debugOpsSpec (รายการ <String> debugOpsSpec)

พารามิเตอร์
ดีบักOpsSpec รายการข้อมูลจำเพาะ op การแก้ไขข้อบกพร่อง (op, url, gated_grpc) สำหรับ ops การแก้ไขข้อบกพร่องที่แนบมา แต่ละองค์ประกอบของรายการมีรูปแบบ ; ; โดยที่ gated_grpc จะแสดงบูลีนเป็น 0/1 เช่น "DebugIdentity;grpc://foo:3333;1", "DebugIdentity;file:///tmp/tfdbg_1;0"

Copy.Options สาธารณะ tensorName (String tensorName)

พารามิเตอร์
เทนเซอร์ชื่อ ชื่อของเทนเซอร์อินพุต