ExperimentalMatchingFilesDataset

ExperimentalMatchingFilesDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
ชุดข้อมูล ExperimentalMatchingFilesDataset แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต รูปแบบตัว ถูกดำเนินการ <String>)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ExperimentalMatchingFilesDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง ชุดข้อมูล ExperimentalMatchingFilesDataset สาธารณะ ( ขอบเขต ขอบเขต รูปแบบตัว ดำเนินการ <String>)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ExperimentalMatchingFilesDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ExperimentalMatchingFilesDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()