ExperimentalRebatchDataset

ExperimentalRebatchDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

สร้างชุดข้อมูลที่เปลี่ยนขนาดแบตช์

สร้างชุดข้อมูลที่เปลี่ยนขนาดแบตช์ของชุดข้อมูลเป็นขนาดแบตช์ปัจจุบัน // num_replicas

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ExperimentalRebatchDataset.Options แอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ExperimentalRebatchDataset

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
ชุดข้อมูล ExperimentalRebatchDataset แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> ชุดข้อมูลอินพุต ตัวดำเนินการ <ยาว> numReplicas รายการ<Class<?>> ประเภทเอาต์พุต รายการ< รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ExperimentalRebatchDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>
ExperimentalRebatchDataset.Options แบบคงที่
useFallback (การใช้แบบบูลีน useFallback)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง ชุด ExperimentalRebatchDataset สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ชุดข้อมูลอินพุต, ตัวดำเนินการ <Long> numReplicas, รายการ<Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ< รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ExperimentalRebatchDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ชุดข้อมูลอินพุต เทนเซอร์ตัวแปรที่แสดงถึงชุดข้อมูลอินพุต
numReplicas สเกลาร์ที่แสดงจำนวนการจำลองที่จะกระจายชุดนี้ไป จากผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ขนาดแบทช์ปัจจุบันจะถูกหารด้วยพารามิเตอร์นี้
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ExperimentalRebatchDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()

สาธารณะ ExperimentalRebatchDataset.Options useFallback แบบคงที่ (useFallback แบบบูลีน)