ExperimentalSetStatsAggregatorDataset

ExperimentalSetStatsAggregatorDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
ชุดข้อมูล ExperimentalSetStatsAggregatorDataset แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputDataset, ตัวดำเนินการ <?> statsAggregator, ตัวดำเนินการ <String> แท็ก, ตัวดำเนินการ <String> counterPrefix, รายการ<Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ< รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)
เมธอดจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ExperimentalSetStatsAggregatorDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สาธารณะคง ExperimentalSetStatsAggregatorDataset สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputDataset, ตัวดำเนินการ <?> statsAggregator, ตัวดำเนินการแท็ก <String> ตัวดำเนินการ <String> counterPrefix, รายการ <Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ < รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)

เมธอดจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ExperimentalSetStatsAggregatorDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ExperimentalSetStatsAggregatorDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()