ListSnapshotChunksDataset

ListSnapshotChunksDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
ListSnapshotChunksDataset แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <String> snapshotPath, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ListSnapshotChunksDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง ListSnapshotChunksDataset แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <String> snapshotPath, รายการ <Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ < รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ListSnapshotChunksDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ListSnapshotChunksDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()