Min.Options

Min.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Min

วิธีการสาธารณะ

ขั้นต่ำตัวเลือก
KeepDims (บูลีน KeepDims)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

Min.Options สาธารณะ KeepDims (Boolean KeepDims)

พารามิเตอร์
เก็บ Dims หากเป็นจริง ให้คงมิติที่ลดลงโดยมีความยาว 1