Recv.Options

Recv.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Recv

วิธีการสาธารณะ

Recv.ตัวเลือก
clientTerminated (ไคลเอ็นต์บูลีนยุติ)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ลูกค้า Recv.Options สาธารณะ ยุติ (ไคลเอนต์บูลีนยุติ)

พารามิเตอร์
ลูกค้าสิ้นสุดแล้ว หากตั้งค่าเป็นจริง แสดงว่าโหนดถูกเพิ่มลงในกราฟอันเป็นผลมาจากฟีดฝั่งไคลเอ็นต์หรือการดึงข้อมูล Tensor ซึ่งในกรณีนี้ผู้เรียกคาดว่าการส่งหรือรับที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดการภายในเครื่อง