ReduceProd.Options

คลาสคงสาธารณะ ลด Prod.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ReduceProd

วิธีการสาธารณะ

ลดผลิตภัณฑ์ตัวเลือก
KeepDims (บูลีน KeepDims)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ลด Prod.Options KeepDims (บูลีน KeepDims)

พารามิเตอร์
เก็บ Dims หากเป็นจริง ให้คงมิติที่ลดลงโดยมีความยาว 1