ResourceGather.Options

ResourceGather.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceGather

วิธีการสาธารณะ

ResourceGather ตัวเลือก
ชุด Dims (ชุดยาว)
ResourceGather ตัวเลือก
validateIndices (บูลีน validateIndices)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ResourceGather.Options สาธารณะ แบตช์ Dims (Longแบตช์Dims)

ResourceGather.Options สาธารณะ validateIndices (Boolean validateIndices)