Sum.Options

Sum.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Sum

วิธีการสาธารณะ

ผลรวมตัวเลือก
KeepDims (บูลีน KeepDims)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

Sum.Options สาธารณะ KeepDims (Boolean KeepDims)

พารามิเตอร์
เก็บ Dims หากเป็นจริง ให้คงขนาดที่ลดลงโดยมีความยาว 1