Google I/O הוא עטיפה! התעדכן בהפעלות של TensorFlow. צפה בהפעלות

מערכי נתונים קהילתיים

מערכי הנתונים המתועדים כאן נוצרים על ידי הקהילה. קוד בונה הנתונים נמצא במאגרים חיצוניים. מאגרים עם בוני הנתונים ניתן להוסיף כאן .


נוֹהָג

ראה שלנו מדריך לתחילת העבודה למבוא מהיר.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

כל מערכי הנתונים

מחבקת פנים

ראה סקירה לפרטים נוספים על 723 מערכי הנתונים שב- huggingface מרחב.