דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מערכי נתונים


נוֹהָג

עיין במדריך לתחילת העבודה לקבלת מבוא מהיר.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

כל מערכי הנתונים

Audio

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language