עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

מערכי נתונים


נוֹהָג

ראה שלנו מדריך לתחילת העבודה למבוא מהיר.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

כל מערכי הנתונים

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Ranking

Rl unplugged

Rlds

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language