יותר_פנים

 • תיאור :

מערך הנתונים של WIDER FACE הוא מערך נתונים של זיהוי פנים, שתמונות ממנו נבחרות מתוך מערך הנתונים הזמין לציבור של WIDER. אנו בוחרים 32,203 תמונות ומתייגים 393,703 פרצופים עם רמה גבוהה של שונות בקנה מידה, תנוחה וחסימה כפי שמתואר בתמונות לדוגמה. מערך הנתונים של WIDER FACE מאורגן על סמך 61 כיתות אירועים. עבור כל שיעור אירוע, אנו בוחרים באקראי 40%/10%/50% נתונים כמערכות הדרכה, אימות ובדיקות. אנו מאמצים את אותו מדד הערכה המופעל במערך הנתונים של PASCAL VOC. בדומה למערך הנתונים של MALF ו-Caltech, אנחנו לא מפרסמים אמת קרקע תוחמת עבור תמונות הבדיקה. המשתמשים נדרשים להגיש קבצי חיזוי סופיים, אותם נמשיך להעריך.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 16,097
'train' 12,880
'validation' 3,226
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'faces': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'blur': uint8,
    'expression': bool,
    'illumination': bool,
    'invalid': bool,
    'occlusion': uint8,
    'pose': bool,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
פרצופים סדר פעולות
faces/bbox BBoxFeature (4,) לצוף32
פרצופים/טשטוש מוֹתֵחַ uint8
פרצופים/ביטוי מוֹתֵחַ bool
פרצופים/תאורה מוֹתֵחַ bool
פרצופים/פסולים מוֹתֵחַ bool
פנים/חסימה מוֹתֵחַ uint8
פרצופים/פוזה מוֹתֵחַ bool
תמונה תמונה (אין, אין, 3) uint8
תמונה/שם קובץ טֶקסט חוּט

רְאִיָה

 • ציטוט :
@inproceedings{yang2016wider,
  Author = {Yang, Shuo and Luo, Ping and Loy, Chen Change and Tang, Xiaoou},
  Booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
  Title = {WIDER FACE: A Face Detection Benchmark},
  Year = {2016} }