סוסים_אדם

קבוצה גדולה של תמונות של סוסים ובני אדם.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 256
'train' 1,027
  • מאפיינים:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

רְאִיָה

  • ציטוט:
@ONLINE {horses_or_humans,
author = "Laurence Moroney",
title = "Horses or Humans Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/horses-or-humans-dataset"
}