סוסים_או_בני אדם

סט גדול של תמונות של סוסים ובני אדם.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 256
'train' 1,027
  • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (300, 300, 3) uint8
תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

  • ציטוט :
@ONLINE {horses_or_humans,
author = "Laurence Moroney",
title = "Horses or Humans Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/horses-or-humans-dataset"
}