מחוות_שעון חכם

 • תיאור:

מערך נתון מחוות SmartWatch נאסף להעריך כמה אלגוריתמים לזיהוי מחוות עבור אינטראקציה עם יישומים ניידים באמצעות מחוות יד.

שמונה משתמשים שונים ביצעו עשרים חזרות של עשרים מחוות שונות, בסך הכל 3200 רצפים. כל רצף מכיל נתוני תאוצה ממד התאוצה בן 3 הצירים של הדור הראשון של Sony SmartWatch™, כמו גם חותמות זמן ממקורות השעון השונים הזמינים במכשיר אנדרואיד. השעון החכם היה עונד על פרק כף יד ימין של המשתמש. המחוות חולקו באופן ידני על ידי המשתמשים שביצעו אותן על ידי הקשה על מסך השעון החכם בתחילת ובסוף כל חזרה.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 3,251
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'attempt': tf.uint8,
  'features': Sequence({
    'accel_x': tf.float64,
    'accel_y': tf.float64,
    'accel_z': tf.float64,
    'time_event': tf.uint64,
    'time_millis': tf.uint64,
    'time_nanos': tf.uint64,
  }),
  'gesture': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20),
  'participant': tf.uint8,
})
 • ציטוט:
@INPROCEEDINGS{
 6952946,
 author={Costante, Gabriele and Porzi, Lorenzo and Lanz, Oswald and Valigi, Paolo and Ricci, Elisa},
 booktitle={2014 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)},
 title={Personalizing a smartwatch-based gesture interface with transfer learning},
 year={2014},
 volume={},
 number={},
 pages={2530-2534},
 doi={} }