ווק

 • תיאור :

מערך נתונים זה מכיל את הנתונים מ-PASCAL Visual Object Classes Challenge, התואמים את תחרויות הסיווג והאיתור.

בתחרות הסיווג, המטרה היא לחזות את קבוצת התוויות הכלולות בתמונה, בעוד שבתחרות הזיהוי המטרה היא לחזות את התיבה התוחמת והתווית של כל אובייקט בודד. אזהרה: לפי מערך הנתונים הרשמי, ערכת הבדיקה של VOC2012 אינה מכילה הערות.

 • קוד מקור : tfds.object_detection.Voc

 • גרסאות :

  • 4.0.0 (ברירת מחדל): אין הערות שחרור.
 • גודל ערכת נתונים : Unknown size

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): לא ידוע

 • מבנה תכונה :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20)),
  'labels_no_difficult': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20)),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'is_difficult': tf.bool,
    'is_truncated': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20),
    'pose': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (אין, אין, 3) tf.uint8
תמונה/שם קובץ טֶקסט tf.string
תוויות Sequence (ClassLabel) (אף אחד,) tf.int64
תוויות_לא_קשה Sequence (ClassLabel) (אף אחד,) tf.int64
חפצים סדר פעולות
אובייקטים/bbox BBoxFeature (4,) tf.float32
חפצים/זה_קשה מוֹתֵחַ tf.bool
objects/is_truncated מוֹתֵחַ tf.bool
חפצים/תווית ClassLabel tf.int64
חפצים/פוזה ClassLabel tf.int64

voc/2007 (תצורת ברירת המחדל)

 • תיאור תצורה : מערך נתונים זה מכיל את הנתונים מ-PASCAL Visual Object Classes Challenge 2007, aka VOC2007.

סך של 9963 תמונות נכללות במערך נתונים זה, כאשר כל תמונה מכילה קבוצה של אובייקטים, מתוך 20 מחלקות שונות, מה שהופך בסך הכל 24640 אובייקטים מוערים.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 4,952
'train' 2,501
'validation' 2,510
 • ציטוט :
@misc{pascal-voc-2007,
  author = "Everingham, M. and Van~Gool, L. and Williams, C. K. I. and Winn, J. and Zisserman, A.",
  title = "The {PASCAL} {V}isual {O}bject {C}lasses {C}hallenge 2007 {(VOC2007)} {R}esults",
  howpublished = "http://www.pascal-network.org/challenges/VOC/voc2007/workshop/index.html"}

voc/2012

 • תיאור תצורה : מערך נתונים זה מכיל את הנתונים מ-PASCAL Visual Object Classes Challenge 2012, aka VOC2012.

סה"כ 11540 תמונות נכללות במערך הנתונים הזה, כאשר כל תמונה מכילה קבוצה של אובייקטים, מתוך 20 מחלקות שונות, מה שהופך בסך הכל 27450 אובייקטים מוערים.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 10,991
'train' 5,717
'validation' 5,823
 • ציטוט :
@misc{pascal-voc-2012,
  author = "Everingham, M. and Van~Gool, L. and Williams, C. K. I. and Winn, J. and Zisserman, A.",
  title = "The {PASCAL} {V}isual {O}bject {C}lasses {C}hallenge 2012 {(VOC2012)} {R}esults",
  howpublished = "http://www.pascal-network.org/challenges/VOC/voc2012/workshop/index.html"}