וינוגרנדה

 • תיאור:

ה- WinoGrande, מערך נתונים רחב היקף של 44 אלף בעיות, בהשראת התכנון המקורי של אתגר סכימת וינוגרד, אך מותאם לשיפור קנה המידה והקשיות של מערך הנתונים.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 1,767
'train_l' 10,234
'train_m' 2,558
'train_s' 640
'train_xl' 40,398
'train_xs' 160
'validation' 1,267
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • ציטוט:
@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}