מקומות 365_קטן

מערך הנתונים Places365-Standard מכיל 1.8 מיליון תמונות רכבת מקטגוריות 365 סצנות, המשמשות לאימון ה- CNS של Places365. יש 50 תמונות לקטגוריה במערך האימות ו 900 תמונות לקטגוריה בערכת הבדיקות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 328,500
'train' 1,803,460
'validation' 36,500
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})

רְאִיָה

 • ציטוט:
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}