דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מקומות 365

 • תיאור :

מערך הנתונים של ה- Places365-Standard מכיל 1.8 מיליון תמונות רכבת מקטגוריות 365 סצינות, המשמשות לאימוני ה- CNN של Places365. יש 50 תמונות בקטגוריה בערכת האימות ו 900 תמונות לכל קטגוריה במערך הבדיקות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 328,500
'train' 1,803,460
'validation' 36,500
 • תכונות :
 FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})
 
 • מפתחות תחת פיקוח (ראה as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • ציטוט :

 @article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}
 

רְאִיָה