גצאן

 • תיאור :

מערך הנתונים מורכב מ-1000 רצועות שמע כל 30 שניות באורך. הוא מכיל 10 ז'אנרים, כל אחד מיוצג על ידי 100 רצועות. כל הרצועות הן 22050Hz Mono 16-bit קבצי אודיו בפורמט .wav.

הז'אנרים הם:

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 1,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
שֶׁמַע שֶׁמַע (אף אחד,) int64
אודיו/שם קובץ טֶקסט חוּט
תווית ClassLabel int64
 • ציטוט :
@misc{tzanetakis_essl_cook_2001,
author  = "Tzanetakis, George and Essl, Georg and Cook, Perry",
title   = "Automatic Musical Genre Classification Of Audio Signals",
url    = "http://ismir2001.ismir.net/pdf/tzanetakis.pdf",
publisher = "The International Society for Music Information Retrieval",
year   = "2001"
}