סצנה_פרס 150

ניתוח סצנות הוא לפלח ולנתח תמונה לאזורי תמונה שונים הקשורים לקטגוריות סמנטיות, כגון שמיים, כביש, אדם ומיטה. MIT Scenes Benchmark Benchmark (SceneParse150) מספק פלטפורמת אימון והערכה סטנדרטית לאלגוריתמים של ניתוח סצנות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 2,000
'train' 20,210
  • מאפיינים:
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
  • ציטוט:
@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}