אבן נייר ומספריים

תמונות של ידיים שמשחקות רוק, נייר, משחק מספריים.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 372
'train' 2,520
  • מאפיינים:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})

רְאִיָה

  • ציטוט:
@ONLINE {rps,
author = "Laurence Moroney",
title = "Rock, Paper, Scissors Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/rock-paper-scissors-dataset"
}